Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach

Rektor Uniwersytetu Śląskiego

Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Uniwersytet Śląski

Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytet Śląski

„Jak oddalone echa, wiążące się w chóry”
Charles Baudelaire (w przekładzie Antoniego Langego)