Rektor Uniwersytetu Śląskiego

Bardzo cieszy mnie fakt, że pierwsza w Polsce indywidualna wystawa Brachy L. Ettinger, jednej z czołowych przedstawicielek Nowego Malarstwa Europejskiego, została zorganizowana właśnie w Katowicach, w Muzeum Śląskim. Znaczące wydarzenia potrzebują znaczących miejsc, zaś niezwykłe budynki Muzeum Śląskiego, widoczne z kampusu Uniwersytetu Śląskiego, są idealnym miejscem, w którym dochodzi do połączenia nauki z kulturą, świata akademickiego ze światem sztuki.

Wystawa prac Brachy L. Ettinger na miano znaczącego wydarzenia z pewnością zasługuje. Pierwotnie wyłoniła się ona z idei przyświecającej międzynarodowej konferencji pt. „Vulnerabilities”, zorganizowanej z inicjatywy badaczek i badaczy z Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego przy współpracy z Muzeum Śląskim. Dzięki tej instytucjonalnej synergii połączona z wystawą konferencja stała się nie tylko wydarzeniem intelektualnym, ale również wydarzeniem kulturalnym o niebagatelnym znaczeniu. Mamy tutaj do czynienia z doniosłym przykładem wyprowadzenia akademickiej debaty poza uniwersyteckie mury i stworzenie przestrzeni współoddziaływania pomiędzy tym, co globalne i tym, co lokalne. W moim przekonaniu jest to również przykład interweniującej, zabierającej głos i trzymającej rękę na pulsie „humanistyki zaangażowanej”, która z jednej strony wkracza w przestrzeń polityczną i społeczną, a z drugiej – współdziała z różnymi instytucjami w regionie.

Bardzo dziękuję zarówno inicjatorom tego niezwykłego przedsięwzięcia, jak i wszystkim zaangażowanym w nie osobom za podjęcie trudu organizacji i poświęcony czas. Cieszę się, że Uniwersytet Śląski może je współtworzyć.

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Śląskiego